بنیاد ایران شناسی-معاونت پژوهشی

چهارمین نشست كارگروه باستانشناسی با حضور رئیس بنیاد ایرانشناسی برگزار شد

چهارمین نشست كارگروه باستانشناسی با حضور رئیس بنیاد ایرانشناسی برگزار شد

چهارمین نشست كارگروه باستانشناسی به ریاست آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، دوازدهم مردادماه جاری، برگزار شد. در این جلسه اعضا بر روی انتخاب كمیته‌های علمی كارگروه گاهنگاری تطبیقی، برگزاری سمینار باستانشناسی شهری با محوریت بررسی یافته‌های خیابان مولوی و انتشار نشریه «باستانشناسی و مردم»، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست، دكتر بهرام‌زاده، دبیر جلسه، با بیان اینكه باید مرجعیت علمی باستانشناسی ایران را با یافته‌های علمی باستانشناسان ایرانی به اثبات رساند، از تأكید بنیاد ایرانشناسی بر پرداختن به جدول گاهنگاری مقایسه‌ای و تطبیقی سخن گفت و خواستار بحث و تبادل‌ نظر بر روی جدول پایلوت (اولیه)، تهیه شده از سوی همكاران معاونت پژوهشی، از سوی اعضای كارگروه شد.

آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی نیز با اشاره به اهمیت گاهنگاری مقایسه‌ای و تطبیقی، چنین بیان داشت: شناساندن ایران از ابتدا تا به امروز، یكی از مهمترین اهداف این بنیاد بوده است. بنابراین پرداختن به دوره‌های پیش از تاریخ، كه دارای ابهام فراوان است، باید در الویت تحقیق و بررسی باستانشناسان ایرانی قرار گیرد. یكی از منابع علمی و قابل اعتبار در این حوزه قرآن است، كه میتوان بدان تمسك جست. بنابر گفته ایشان پدیده‌های طبیعی، پدیده‌هایی بشری هستند؛ بطور مثال، روز دحوالارض و تقسیم زمین (پارگی قاره‌ها)، كه دارای اعمال و آیینهای عبادی است، در خود پدیده‌های بشری نهفته دارد. بعنوان مثال، اشتراكات موجود میان تمدنهای شرقی با تمدنهای موجود در آمریكای جنوبی، آیا به دوره قبل از پارگی قاره‌ها باز میگردد یا موضوعی دیگر را در خود نهفته دارد؟

بر این اساس، از مجموعه كشفهای جزئی میتوان شروع كرد و به نتایج كلی، كه به شناخت هرچه بیشتر و بهتر هویت ملّیمان كمك میكند، دست یافت. بنابر نظر ایشان پرداختن به جدول تطبیقی گاهنگاری، با امكان بازبینی و جایگزینی یافته‌های نو، توانایی ارائه مطالب جدید و بكر را به دنیای خارج دارد و بُعد نسبی بودن این قضیه نباید مانع از انجام كار بر روی این موضوع شود. همچنین ارائه هر یافته نو از این راه، وجوه مثبت سیاسی و فرهنگی ایرانیان را نزد ملل جهان بالا خواهد برد و ارزش علمی باستانشناسی ایران را برای مجامع علمی جهانی افزون خواهد كرد.

از دیگر توصیه‌های رئیس بنیاد ایرانشناسی در این نشست، یافتن راهكارهای علمی بیشتر، در زمینه شناسایی سایتهای دارای اهمیت باستانشناسی، جهت كشفیات بیشتر، بود. بنابر نظر ایشان منطقه توس و مقبره فردوسی (با همكاری دولت) میتواند بعنوان طرح دست اولی در این حوزه مد نظر قرار گیرد، چرا كه با انجام كاوشهای باستانشناسی در این منطقه و خراسان بزرگ میتوان، بطور قطع، به كشف نشانگاههای مهمی از استقرارهای نخستین بشر دست یافت.

همچنین اعضای حاضر در نشست، با بیان اینكه پرداختن مطلق به گاهنگاری امكانپذیر نیست، چرا كه یافته‌های دنیای باستانشناسی مدام در حال تغییر و تحول است، پرداختن به جدول را بصورت نسبی، با امكان تجدید نظرهای سالانه، محقق و علمی دانستند. بر این اساس، دقت در انتخاب واژگان مورد استفاده در جدول و ترسیم ادبیات دقیق برای آن، انجام كتابشناسی دقیق، بكارگیری كل داده‌های موجود در این حوزه همچون: نقل قولها، داده‌های به‌روز شده، بازنگری بر روی فعالیتهای گذشته و تاریخ گذاری دقیق آنها (در راستای ارائه اطلاعات قابل استناد)، میزان بزرگنمایی بر روی موضوعات جدول و عددگذاری بر روی موضوعات نسبی جدول (كه كاری حساس و سنگین خواهد بود)، از دیگر تأكیدات اعضا در این زمینه بود. همچنین ارائه كتابی شامل مقالات گوناگون و قابل هضم، به همراه جدول، برای عامه و نیز متخصصان، كه موضوعات را جزء به جزء توضیح داده و آشكار سازد، ضروری عنوان شد. بعلاوه، الگوگیری از مطالعه تطبیقی تاریخ جهان، كه از سوی موسسه «نشنال جئوگرافی» در سال 2000 انجام شده، از سوی اعضا مطلوب ارزیابی شد.

رئیس بنیاد ایرانشناسی نیز ضمن استقبال از طرح ارائه كتاب مقالات، درخصوص جدول گاهنگاری چنین بیان داشت: با ارائه این مقالات میتوان به روانشناسی اجتماعی ملت ایران، كه قابل قیاس با ملت دوران اسكندر كه تنها در پی تخریب و استیلا بر روی سایر اقوام بوده‌اند، میتوان دست یافت و این ملت را بعنوان ملتی تمدن‌ساز معرفی كرد.

همچنین انجام كار بنیادی و اساسی از سوی بنیاد ایرانشناسی با همكاری سازمان میراث فرهنگی بر روی داده‌ها و یافته‌های باستانشناسی و تبدیل آنها به اطلاعات قابل فهم برای عامه مردم، از دیگر پیشنهادات این جمع بود.

خاطر نشان میسازد، جداول گاهنگاری دنیا براساس اتفاقات و وقایع گذشته تا به امروز و در مراتب مختلف تهیه میشود. از جمله جداول مهم گاهنگاری میتوان به جدول پیش از تاریخی انسانهای كهن اشاره كرد. اهمیت جداول گاهنگاری كه میتوانند به تدوین اطلسی جامع منجر شوند، از اینروست كه توالی اتفاقات فرهنگی و پیشرفتهای مدنی انسان را به نمایش گذارده و به تعبیری آیینه تمام نمای فرهنگ و تمدن بشری در شقوق مختلف آن محسوب میشوند.

این نشست با حضور جناب آقایان دكتر حمیدرضا ولی‌پور، دكتر كامیار عبدی، دكتر حكمت‌ا... ملاصالحی، دكتر جبرئیل نوكنده، دكتر مصطفی دَه‌پهلوان، دكتر عسگرپور، دكتر سعیدی، دكتر مصدقی، دكتر عباس مقدم، دكتر حامد وحدتی‌نسب، دكتر فریدون بیگلری، دكتر بهرام‌زاده، دكتر علیزاده، دكتر میردامادی، آقای افشار، و خانمها دكتر آتوسا مؤمنی، مانا سلطانپور و مونا سادات حسینی همراه بود.

چهارمین نشست كارگروه باستانشناسی با حضور رئیس بنیاد ایرانشناسی برگزار شد

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات