کارگاه مرمت


کارگاه مرمت بنیاد ایرانشناسی مجموعه‌ای است که فعالیت خود را از آذرماه 1386 شروع کرده و تا به امروز ادامه دارد .

مهم‌ترین فعالیت این بخش حفاظت و مرمت آثار نفیس بنیاد ایرانشناسی، شامل اسناد، نسخ خطی و چاپی می‌باشد.

هدف از مرمت آثار این مجموعه حراست ارزش‌های فرهنگی، هنری و تاریخی آثار به منظور حفظ و بسترسازی پژوهش برای پژوهشگران و علاقمندان می‌باشد. آثار نفیس بنیاد ایرانشناسی شامل مجموعه‌ای از نسخ خطی ، چاپ سنگی، سربی، و همچنین مجموعه ای از اسناد می باشد.

تمامی اسناد مرمت شده و در موزه خط و اسناد بنیاد که طراحی و چیدمان این موزه نیز از کارهای بخش مرمت است به صورت پاسپارتو به همراه قاب یا آلبوم‌های حفاظتی ساخته شده در بخش مرمت به نمایش گذاشته شده است.

از دیگر آثار حفاظت شده و قابل مرمت ، مجموعه صنایع دستی و تابلو های نقاشی موزه های بنیاد می‌باشد.

کارگاه مرمت علاوه بر ترمیم و حفظ آثار، در خلق و تولید آثار هنری مانند ساخت مجسمه های مومی مربوط به وراقان و صحافان و نیز لوح های تقدیر طراحی شده و دست ساز در این مجموعه و ساخت کاغذهای افشان شده و ابری و... فعالیت دارد.

نگهداری موزه خط و اسناد ، چیدمان آثار و ارائه خدمات به محققین و علاقمندان، و همچنین همکاری در برگزاری کلاس های دانشجویان نسخ خطی در موزه خط و اسناد از دیگر فعالیت های این بخش می‌باشد.

روش کار:

عملکرد بخش مرمت در ترمیم آثار فرهنگی و هنری بدان صورت است که بدون دخالت در ساختار هنری و تاریخی اثر و با روش کاملا علمی در راستای حفاظت از اصالت اثر برای آیندگان مورد مرمت قرار می‌گیرد.

تمامی آثار وارد شده به کارگاه مرمت در بدو ورود عکاسی شده و با تهیه شناسنامه از اطلاعات مربوط به تاریخچه، فن‌شناسی و آسیب شناسی اثراز لحاظ آسیب بیولوژیکی،فیزیکی و شیمیایی، مستند نگاری و ثبت می‌شود .سپس بر اساس نوع آسیب و جنس اثر مرمت و درمان می‌شود. سایر موارد مانند صحافی ، مرمت جلد، مایلورکشی، پاسپارتو ، قاب ، ساخت جعبه و آلبوم های حفاظتی، رحل و ... در کارگاه مرمت طراحی و اجرا می‌شود.

تابلو اثر: مریم جعفری نائینی

ساخت لوح اثر: مریم جعفری نائینی