نشریات


smaple image

فصل نامه گزارش ایران شناسی

فصلنامه گزارش ایران شناسی که درگذشته در شکل و شمایل کتاب منتشر می‌گردید در فصل جدید انتشار دستخوش تغییرات اساسی شده است و در قالب فصلنامه‌ای منظم و متنوع و به‌صورت الکترونیکی به نظر علاقه‌مندان خواهد رسید. انعکاس کلیه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اجرایی و غیره در هر شماره و به نوبت انجام خواهد شد و تمام سعی و تلاش دست اندرکاران بر آن خواهد بود تا مجله‌ای جذاب و حاوی اطلاعات مفید و به‌روز از فعالیت‌های ایرانشناسی در داخل و خارج از کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

ادامه ...
smaple image

فصل نامه مطالعات ایران شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.

ادامه ...
smaple image

فصل نامه مطالعات خلیج فارس

فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی نشریه‌ای علمی است که از سال ۱۳۹۳ منتشر می‌شود. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. این فصلنامه، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. مباحثی همچون باستان‌شناختی، اسطوره‌شناختی، تاریخ، جغرافیا و ژئوپولتیک، جغرافیای تاریخی، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگ بومی(فولکلور)، حقوق و روابط بین‌الملل، دریانوردی، ادبیات بومی، مباحث اقتصادی، مسایل زیست محیطی، جزایر و بندرها، گردشگری و... از جمله موضوعاتی است که در این فصلنامه بدانها پرداخته می‌شود. فصلنامه مطالعات خلیج فارس از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.

ادامه ...